Friezen massaal tegen opheffen Friesland

LEEUWARDEN – Vanuit Den Haag bestaat al een tijdje het plan om de drie noordelijke provincies, Friesland, Groningen en Drenthe samen te voegen. Dit zou veel geld kunnen opleveren, omdat het bestuur dan ook samen wordt gevoegd. Inwoners van Friesland zijn echter sterk tegen deze maatregel, voornamelijk omdat ze bang zijn hun eigen identiteit kwijt te raken.

Dat de Friezen tegen deze maatregel zijn blijkt onder andere uit een Facebookpagina die opgericht is, als tegen-actie tegen deze maatregel. Die Facebookpagina heet ‘Leaver Dea as Slaef’, wat betekent: ‘liever dood dan slaaf’.Na een week te hebben bestaan heeft deze pagina ruim 3000 ‘likers’, dat zegt wel iets over hoe deze kwestie leeft binnen Friesland.

Niet alleen binnen Friesland is verzet tegen deze maatregel, maar ook in Groningen en Drenthe. Overal schijnt de mening te zijn dat Friezen, Groningers en Drenten te verschillend zijn om samen een provincie te kunnen vormen. De culturele verschillen worden overal erg benadrukt. Inwoners van Friesland zijn volgens Groningers en Drenten stijfkoppig en niet te vertrouwen, Groningers zijn volgens de andere twee veel te eigenzinnig en Drenten hebben volgens Friezen en Groningers geen mening. Kortom, over iedereen wordt wel iets gezegd en het moge duidelijk zijn dat er niet samengevoegd gaat worden als het aan de Friezen, Groningers en Drenten ligt.

Maar waarom zijn er dan ook mensen die wel voor het samenvoegen van de provincies zijn? Het antwoord hierop is dat er door hen gekeken wordt naar de economische voordelen, er kunnen een hoop omslachtige procedures afgeschaft worden en dat levert geld op. Ook is een voordeel dat de drie provincies samen een stuk machtiger zijn dan apart. Inwoners van Friesland, Groningen en Drenthe hebben vaak het idee dat ze niet helemaal serieus worden genomen door het westen en door deze maatregel zou dit niet meer zo zijn.

En als er dan één grote provincie komt in plaats van de drie noordelijke provincies, hoe moet deze dan heten? Friesland, Groningen of Drenthe? Of een combinatie van deze namen? En welke stad zal de hoofdstad worden? Dit zijn ook nog vraagstukken die behoorlijk wat problemen kunnen opleveren, want geen enkele provincie zal haar naam op willen geven en iedereen zal zeer waarschijnlijk kiezen voor de eigen hoofdstad als hoofdstad.

Kortom, het samenvoegen van de drie provincies zal niet alleen in Friesland problemen opleveren, maar ook in de twee andere provincies. Er zal veel verzet komen, waardoor het moeilijk wordt om deze maatregel in te voeren.